Bán gà
  • Loại gà : Gà lai Mỹ 25%
  • Cân nặng : 2,5kg
  • Màu lông : Chuối
  • Màu chân : Xanh
  • Mào : Dâu 
  • Vẫy : Tốt
  • Tốt : Tốt
  • Vẫy độ : Tốt

CLIP XỔ GÀ